เฮ้ย ! มาดูการประกอบนาฬิกา มูลค่ากว่าร้อยล้าน กันสุดยอดเบย